Naam Stichting AED Albergen
Fiscaalnummer 821365083
Contact gegevens Stichting AED Albergen
De Veenpluis 2
7665 EC  Albergen
Bestuur Harrie Drop, voorzitter
Jolanda Bouhuis – Kemna, secretariaat
Herman Scholten, penningmeester
Commissieleden Ria van der Aa – Vlierman
Alfons Bouhuis
Monika Degger
Jolanda Morskieft, cursusplanning

Beloningsbeleid: Vrijwilligerswerk

Verslag uitgeoefende activiteiten
De uitgeoefende activiteiten van de Stichting AED-Albergen zijn:

 1. Ruim voldoende opgeleide vrijwilligers te hebben en/of te werven die kunnen reanimeren en een AED-apparaat kunnen bedienen in geval van een melding van hartfalen, waardoor vooruitlopend op de komst van professionele hulp, snel en effectief hulp kan worden verleend;
 2. Een dekkend netwerk van AED-apparaten te creëren en/of in stand te houden en te onderhouden.

De doelstelling van de Stichting AED-Albergen is om in Albergen en haar buitengebied:

 • ruim voldoende opgeleide vrijwilligers te hebben en/of te werven die kunnen reanimeren en een AED-apparaat kunnen bedienen in geval van een melding van hartfalen, waardoor vooruitlopend op de komst van professionele hulp, snel en effectief hulp kan worden verleend.
 • een dekkend netwerk van AED-apparaten te creëren en/of in stand te houden en te onderhouden.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • het opzetten van een fijnmazig netwerk van voldoende AED-apparaten;
 • het onderhouden van AED’s en al het bijbehorende materiaal;
 • het opzetten en onderhouden van communicatie met burgers, reanimatieopgeleiden en AED bezitters/eigenaren;
 • het bevorderen van en/of het organiseren van opleidingen met betrekking tot het aanleren van reanimeren en het gebruiken van een AED;
 • het (doen) genereren en verdelen van middelen ter vervanging van AED’s, batterijen, pad’s en kasten voor AED’s;
 • het verstrekken van voorlichting aan het publiek via pers en andere media in de breedste zin van het woord.

Hieronder wordt de financiële verantwoording per jaar weergegeven

  Jaarlijkse bijdragen   11550 Onderhoud AED’s   18052
  Bijdrage cursisten    2965 Cursuskosten     2245
  Rabo Clubkas campagne    1360 Alg. kosten, diversen     2908
  Negatief saldo 2018
    ——   ——
   23205    23205
  Jaarlijkse bijdragen 10060 Onderhoud AED’s   6055
  Bijdrage cursisten   1326 Cursuskosten   3684
  Rabo Clubkas Campagne   2071 Alg. kosten , diversen   1706
  Vergoedingen     108 Positief saldo   2120
    ——   ——
   13565  13565
  Jaarlijkse bijdragen    8500 Onderhoud + kasten   4000
  Rabobank Clubsupport    1200 Cursuskosten   2000*
  Bijdrage cursisten    1000* Alg. kosten , diversen   2000
  Positief saldo   2700
    ——

    10200

  * alleen najaar 2021   ——

   10200