Stichting AED Albergen

Info stichting

Naam Stichting AED Albergen
Fiscaalnummer 821365083
Contact gegevens Stichting AED Albergen
De Veenpluis 2
7665 EC  Albergen
Bestuur Harrie Drop, voorzitter
Jolanda Bouhuis – Kemna, secretariaat
Herman Scholten, penningmeester
Commissieleden Ria van der Aa – Vlierman
Alfons Bouhuis
Monika Degger
Jolanda Morskieft, cursusplanning

Beloningsbeleid: Vrijwilligerswerk

Verslag uitgeoefende activiteiten
De uitgeoefende activiteiten van de Stichting AED-Albergen zijn:

 1. Ruim voldoende opgeleide vrijwilligers te hebben en/of te werven die kunnen reanimeren en een AED-apparaat kunnen bedienen in geval van een melding van hartfalen, waardoor vooruitlopend op de komst van professionele hulp, snel en effectief hulp kan worden verleend;
 2. Een dekkend netwerk van AED-apparaten te creëren en/of in stand te houden en te onderhouden.

De doelstelling van de Stichting AED-Albergen is om in Albergen en haar buitengebied:

 • ruim voldoende opgeleide vrijwilligers te hebben en/of te werven die kunnen reanimeren en een AED-apparaat kunnen bedienen in geval van een melding van hartfalen, waardoor vooruitlopend op de komst van professionele hulp, snel en effectief hulp kan worden verleend.
 • een dekkend netwerk van AED-apparaten te creëren en/of in stand te houden en te onderhouden.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • het opzetten van een fijnmazig netwerk van voldoende AED-apparaten;
 • het onderhouden van AED’s en al het bijbehorende materiaal;
 • het opzetten en onderhouden van communicatie met burgers, reanimatieopgeleiden en AED bezitters/eigenaren;
 • het bevorderen van en/of het organiseren van opleidingen met betrekking tot het aanleren van reanimeren en het gebruiken van een AED;
 • het (doen) genereren en verdelen van middelen ter vervanging van AED’s, batterijen, pad’s en kasten voor AED’s;
 • het verstrekken van voorlichting aan het publiek via pers en andere media in de breedste zin van het woord.

Hieronder wordt de financiële verantwoording per jaar weergegeven

  Jaarlijkse bijdragen   8635 Onderhoud AED’s   6585
  Bijdrage cursisten   2827 Cursuskosten   2652*
  incidentele opbrengsten       50 Alg. kosten , diversen   1008
  positief saldo  2016   1267
    ——   ——
  11512 11512

  *cursuskosten okt t/m dec. 2016 in 2017 te betalen.

  Jaarlijkse bijdragen   8815 Onderhoud AED’s   3214
  Bijdrage cursisten   2785 Cursuskosten   3866
  Rabo Clubkas Campagne   1083 Alg. kosten , diversen     913
  positief saldo  2017   4690
    ——   ——
  12683 12683
  Jaarlijkse bijdragen   8500 Onderhoud + kasten   9000
  Bijdrage cursisten   2600 Cursuskosten   3900
  Rabo Clubkas Campagne     500 Alg. kosten , diversen   1000
  Negatief saldo   2300
    ——

  13900

    ——

  13900