Naam Stichting AED Albergen
Fiscaalnummer 821365083
Contact gegevens Stichting AED Albergen
De Veenpluis 2
7665 EC  Albergen
Bestuur Harrie Drop, voorzitter
Jolanda Bouhuis – Kemna, secretariaat
Herman Scholten, penningmeester
Commissieleden Ria van der Aa – Vlierman
Alfons Bouhuis
Monika Degger
Jolanda Morskieft, cursusplanning

Beloningsbeleid: Vrijwilligerswerk

Verslag uitgeoefende activiteiten
De uitgeoefende activiteiten van de Stichting AED-Albergen zijn:

 1. Ruim voldoende opgeleide vrijwilligers te hebben en/of te werven die kunnen reanimeren en een AED-apparaat kunnen bedienen in geval van een melding van hartfalen, waardoor vooruitlopend op de komst van professionele hulp, snel en effectief hulp kan worden verleend;
 2. Een dekkend netwerk van AED-apparaten te creëren en/of in stand te houden en te onderhouden.

De doelstelling van de Stichting AED-Albergen is om in Albergen en haar buitengebied:

 • ruim voldoende opgeleide vrijwilligers te hebben en/of te werven die kunnen reanimeren en een AED-apparaat kunnen bedienen in geval van een melding van hartfalen, waardoor vooruitlopend op de komst van professionele hulp, snel en effectief hulp kan worden verleend.
 • een dekkend netwerk van AED-apparaten te creëren en/of in stand te houden en te onderhouden.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • het opzetten van een fijnmazig netwerk van voldoende AED-apparaten;
 • het onderhouden van AED’s en al het bijbehorende materiaal;
 • het opzetten en onderhouden van communicatie met burgers, reanimatieopgeleiden en AED bezitters/eigenaren;
 • het bevorderen van en/of het organiseren van opleidingen met betrekking tot het aanleren van reanimeren en het gebruiken van een AED;
 • het (doen) genereren en verdelen van middelen ter vervanging van AED’s, batterijen, pad’s en kasten voor AED’s;
 • het verstrekken van voorlichting aan het publiek via pers en andere media in de breedste zin van het woord.

Hieronder wordt de financiële verantwoording per jaar weergegeven

  Jaarlijkse bijdragen   8815 Onderhoud AED’s   3214
  Bijdrage cursisten   2785 Cursuskosten   3866
  incidentele opbrengsten   1083 Alg. kosten , diversen     913
  positief saldo  2016   4690
    ——   ——
  12683 12683
  Jaarlijkse bijdragen  9140 Onderhoud AED’s   8697
  Bijdrage cursisten  2605 Cursuskosten   5857
  Rabo Clubkas Campagne  1408 Alg. kosten , diversen   1427
  Negatief saldo  2828
    ——   ——
  15981 15981
  Jaarlijkse bijdragen  8800 Onderhoud + kasten   9000
  Bijdrage cursisten  2400 Cursuskosten   4500
  Rabo Clubkas Campagne  1000 Alg. kosten , diversen   1200
  Negatief saldo  2500
    ——

  14700

    ——

  14700