Stichting AED Albergen op zoek naar cursisten

Albergen – Nu de winter nadert zijn in Albergen de herhalingscursussen reanimatie en AED-bediening weer begonnen. Tot in februari 2022 krijgen de 330 cursisten een oproep om hun vaardigheid weer op peil te brengen. Dat het wenselijk is dat zo veel mogelijk mensen kunnen reanimeren, blijkt ook

[read_more text="Read more" title="Read more" url="https://www.aed-albergen.nl/acties/op-zoek-naar-cursisten/" align="left"]
[divider_top]

Stichting AED Albergen houdt jaarlijkse actie

Albergen – AED’s zijn apparaten waarmee personen met een hartstilstand gereanimeerd kunnen worden door vrijwilligers totdat professionele hulp aanwezig is. Stichting AED Albergen beschikt momenteel over twintig AED’s. Deze stichting heeft als doel het instand houden en eventueel het uitbreiden van een fijnmazig netwerk van automatische externe

[read_more text="Read more" title="Read more" url="https://www.aed-albergen.nl/acties/stichting-aed-albergen-houdt-jaarlijkse-actie/" align="left"]
[divider_top]

Stichting AED-Albergen wil beschikbare krachten bundelen

Al ruim 10 jaar is de Stichting AED-Albergen actief in Albergen en haar buitengebied, op het gebied van reanimatie en het gebruik van AED’s. We willen proberen een zo hoog mogelijke dekkingsgraad van opgeleide vrijwilligers en AED-apparaten te bereiken in Albergen. Dit lukt al aardig goed met

[read_more text="Read more" title="Read more" url="https://www.aed-albergen.nl/acties/beschikbare-krachten-bundelen/" align="left"]
[divider_top]

Stichting AED Albergen houdt actie

Albergen – In de eerste weken van oktober houdt de Stichting AED Albergen de jaarlijkse financiële actie in de bebouwde kom van Albergen. Veel mensen hebben het afgelopen jaar een jaarlijkse bijdrage toegezegd door een machtigingsformulier te tekenen. Anderen hebben eind september een brief in de bus

[read_more text="Read more" title="Read more" url="https://www.aed-albergen.nl/acties/stichting-aed-albergen-houdt-actie/" align="left"]
[divider_top]

Jaarlijkse sponsoractie

De Stichting AED Albergen zet zich in voor de aanschaf, plaatsing en onderhoud van alle 23 geplaatste AED’s in Albergen (incl. het buitengebied). Ook organiseert de stichting de   reanimatiecursussen en AED-bediening voor 330 vrijwilligers. Omdat vele vrijwilligers/cursisten zich  via www.hartslagnu.nl  hebben aangemeld ontvangen ze op het moment

[read_more text="Read more" title="Read more" url="https://www.aed-albergen.nl/acties/jaarlijkse-sponsoractie/" align="left"]
[divider_top]

Rabobank clubkas actie levert geweldig bedrag op

Dat onze AED stichting breed wordt gedragen blijkt wel uit de opbrengst van de Rabobank Clubkas Actie van 2018. Na het geweldige bedrag van €1083,24 in 2017 durfden we niet te hopen dat we dit zouden overtreffen. Maar niets is minder waar. Daarom:

[read_more text="Read more" title="Read more" url="https://www.aed-albergen.nl/acties/rabobank-clubkas-actie-levert-geweldig-bedrag-op/" align="left"]
[divider_top]