Stichting AED Albergen op zoek naar cursisten

Albergen – Nu de winter nadert zijn in Albergen de herhalingscursussen reanimatie en aed-bediening weer begonnen. Tot in maart 2019 krijgen de 330 cursisten een oproep om hun vaardigheid weer op peil te brengen. Dat het wenselijk is dat zo veel mogelijk mensen kunnen reanimeren, blijkt ook

Read more

Stichting AED-Albergen wil beschikbare krachten bundelen

Al ruim 10 jaar is de Stichting AED-Albergen actief in Albergen en haar buitengebied, op het gebied van reanimatie en het gebruik van AED’s. We willen proberen een zo hoog mogelijke dekkingsgraad van opgeleide vrijwilligers en AED-apparaten te bereiken in Albergen. Dit lukt al aardig goed met

Read more

Stichting AED Albergen houdt jaarlijkse actie

Albergen – AED’s zijn apparaten waarmee personen met een hartstilstand gereanimeerd kunnen worden door vrijwilligers totdat professionele hulp aanwezig is. Stichting AED Albergen beschikt momenteel over twintig AED’s. Deze stichting heeft als doel het instand houden en eventueel het uitbreiden van een fijnmazig netwerk van automatische externe

Read more

Jaarlijkse sponsoractie

De Stichting AED Albergen zet zich in voor de aanschaf, plaatsing en onderhoud van alle 20 geplaatste AED’s in Albergen (incl. het buitengebied). Ook organiseert de stichting de   reanimatiecursussen en AED-bediening voor 330 vrijwilligers. Omdat vele vrijwilligers/cursisten zich  via www.hartslagnu.nl  hebben aangemeld ontvangen ze op het moment

Read more

Rabobank clubkas actie levert geweldig bedrag op

Dat onze AED stichting breed wordt gedragen blijkt wel uit de opbrengst van de Rabobank Clubkas Actie van 2018. Na het geweldige bedrag van €1083,24 in 2017 durfden we niet te hopen dat we dit zouden overtreffen. Maar niets is minder waar. Daarom: Please follow and like

Read more

Stichting AED Albergen houdt actie

Albergen – In de eerste weken van oktober houdt de Stichting AED Albergen de jaarlijkse financiële actie in de bebouwde kom van Albergen. Veel mensen hebben het afgelopen jaar een jaarlijkse bijdrage toegezegd door een machtigingsformulier te tekenen. Anderen hebben eind september een brief in de bus

Read more

Financiële actie voor AED’s Albergen succes

ALBERGEN – De stichting AED Albergen heeft een huis-aan-huisactie gehouden in de kern van Albergen om een gezonde financiële ondergrond op te bouwen, zodat in de toekomst Albergen verzekerd kan blijven van een goed functionerend netwerk van reanimatietoestellen. Een tweede doel was er voor te zorgen dat

Read more

AED-actie onder inwoners dorpskern Albergen

Albergen – De werkgroep AED houdt tot 17 oktober in de kern van Albergen een actie met als doel het gerealiseerde bestand aan AED’s in het dorp en in de buitengebieden te kunnen blijven in stand houden. Voorzieningen in de gezondheidszorg kosten (veel) geld en in dit

Read more