Werkgroep AED houdt fietstocht

De werkgroep AED Albergen heeft zeventien hartdefibrillatoren geplaatst en de opleiding van zo’n 330 cursisten verzorgd.

Om de inwoners van Albergen op de hoogte te stellen van de resultaten, verzorgt de werkgroep op zondag 7 juni a.s. een fietstocht langs alle plekken waar een AED is geplaatst. Vanzelfsprekend is het nuttig dat iedereen weet waar deze apparaten zich bevinden.

Het vertrek is om 11.00 uur vanaf de parkeerplaats van café-restaurant Fraans-Marie.

Graag opgave van deelname aan: aed@dorpsraadalbergen.nl