Bijzondere fietstocht maakt plekken AED inzichtelijk

In totaal hangen in Albergen 17 Automatische Externe Defibrillatoren (AED), maar waar hangen deze eigenlijk allemaal? Het bracht de plaatselijke AED-werkgroep op het idee tot het organiseren van een fietstocht langs alle opgehangen apparaten. Afgelopen zondag verzamelden zich zo’n 40 belangstellenden.

Onder deze deelnemers grotendeels cursisten, maar ook familieleden. Gestopt werd bij het merendeel van de AED’s waar werkgroepleden een korte toelichting gaven. Duidelijk zichtbare apparaten vanaf de weg werden in een rustig tempo gepasseerd. Naast het infogedeelte genoten de fietsers bovenal van het natuurschoon dat Albergen te bieden heeft.

“We vroegen ons op een vergadering wel eens af; waar hangen alle AED’s in Albergen nu precies? Een fietstocht is daarom bedacht om dit ook voor de cursisten inzichtelijk te maken”, stelt Johan Markslag namens AED-werkgroep Albergen op het terras van horecagelegenheid Fraans Marie. Deelnemers verzamelen zich zondagmorgen op deze plek. “We hebben ongeveer 20 inschrijvingen vooraf ontvangen, maar aanmelding was niet verplicht”, laat Harrie Drop weten. Even na elf uur staat het dubbele aantal fietsers klaar voor vertrek.

Bijzonder fietstocht AED AlbergenVoldoende apparaten
Het zonnetje breekt door en men zet koers naar het eerste stoppunt. “Kijk, op deze manier kan de kast worden geopend”, legt Harrie Drop aanwezigen uit. Aandachtig wordt geluisterd. Het is voor de werkgroep een mooie gelegenheid om behaalde resultaten te vermelden. Zo zijn afgelopen twee jaar 17 apparaten geplaatst en hebben via Bambino, de basisschool en de werkgroep bijna 350 Albergernaren met goed gevolg een cursus reanimatie en AED-bediening gevolgd. Harrie Drop: “Dit is gewoon een gigantisch succes.”Johan Markslag vertelt over hun aanpak: “We hebben 25 buurtgroepen in het buitengebied bezocht en vervolgens aan hen een voorstel gedaan. De reacties waren alleen maar positief. Het heeft uiteindelijk geresulteerd in 17 kasten met daarin een AED. In het buitengebied en binnen de bebouwde kom zijn nu voldoende apparaten beschikbaar”.

Vooruit kijken
Onderweg is ook tijd voor een pauze waar deelnemers koffie met krentenwegge krijgen aangeboden. Er wordt volop genoten van deze bijzondere fietstocht. Bijna drie uur later zetten de fietsers hun tweewieler weer in de stalling van Fraans Marie. De werkgroep is tevreden over het verloop en kijkt alvast vooruit. Arnold Hanstede: In oktober gaan we binnen de bebouwde kom inwoners persoonlijk een folder met AED-informatie overhandigen.
We hebben nu wel genoeg apparaten, maar alles operationeel houden en in een later stadium vervangende kasten en apparatuur kunnen aanschaffen blijft belangrijk”.Op en rond de Essen logo

Bron: Persburo Oude Breuil, Op en rond de Essen van 9 juni 2009