Stichting AED Albergen houdt jaarlijkse actie

Albergen – AED’s zijn apparaten waarmee personen met een hartstilstand gereanimeerd kunnen worden door vrijwilligers totdat professionele hulp aanwezig is. Stichting AED Albergen beschikt momenteel over twintig AED’s. Deze stichting heeft als doel het instand houden en eventueel het uitbreiden van een fijnmazig netwerk van automatische externe defilibratoren(AED), waardoor Albergen zich ‘AED-proof’ kan noemen.

Veel geld nodig
Om het centrale doel te kunnen blijven handhaven, is er jaarlijks veel geld nodig voor onderhoud, reparatie en opleiding. Daarom houdt de Stichting AED Albergen in de eerste weken van oktober een jaarlijkse actie. Inwoners van Albergen wordt gevraagd om een bijdrage. Met deze financiële ondersteuning kan in het noodzakelijke onderhoud en de reparatie van de AED’s in Albergen en het buiten gebied worden voorzien. Tevens is het mogelijk met de donaties de circa 330 vrijwilligers op te leiden of een herhalingscursus aan te bieden. De stichting probeert hierbij de opleidingskosten van de vrijwilligers zo laag mogelijk te houden.

Machtiging
Binnenkort ontvangen de inwoners van Albergen een enveloppe waarin informatie te vinden is over de wijze waarop kan worden bijgedragen. Veel mensen hebben al een machtigingsformulier ingevuld. De Stichting AED Albergen verzoekt inwoners die nog geen machtingsformulier hebben ingevuld dit als nog te doen. Daarmee machtigen zij de Stichting AED Albergen om jaarlijks een aan te geven bedrag van hun bankrekening af te schrijven. De automatische incasso wordt in de laatste week van november 2019/begin december 2019 afgeschreven.

Rekeningnummer Stichting AED Albergen:Incassant ID: NL 35ZZZ082081140000 en Incassant IBAN: NL 03RABO 0129533025. KvK: 08208114.

Per enveloppe of vrijwillige bedrage
Vanzelfsprekend blijft de mogelijkheid ook bestaan om een bijdrage inde afgeleverde enveloppe te doen. In de periode tussen 1 oktober en 15 oktober 2019 worden de enveloppen weer opgehaald. Vrijwillige extra bijdrages zijn eveneens van harte welkom. Deze bijdrage kan worden overgemaakt op: IBAN bankrekeningnummer: NL 03 RABO 012953 3025 ten name van Stichting AED Albergen. De stichting bedankt eenieder bij voorbaat voor de bijdrage.