Stichting AED Albergen houdt actie

Albergen – In de eerste weken van oktober houdt de Stichting AED Albergen de jaarlijkse financiële actie in de bebouwde kom van Albergen. Veel mensen hebben het afgelopen jaar een jaarlijkse bijdrage toegezegd door een machtigingsformulier te tekenen. Anderen hebben eind september een brief in de bus gevonden waarin een bijdrage gevraagd wordt of alsnog een machtiging te ondertekenen. Tussen 30 september en 14 oktober wordt het formulier weer opgehaald.

Trots
Albergen en haar buurtschappen zijn de laatste drie jaar verrijkt met de aanwezigheid van twintig AED’s. Zo hebben Bouwbedrijf en Houthandel Kemperink dit voorjaar een AED aan de Stichting AED Albergen ter beschikking gesteld. Bovendien hebben een respectabel aantal van ruim vierhonderd inwoners zich via de stichting de vaardigheid van het reanimeren en AED-bediening eigen gemaakt. Ook zijn er velen die via bedrijf, instelling of werkplek deze cursussen volgen of een BHV-certificaat bezitten. Albergen mag er trots op zijn zoveel hulpverleners binnen haar grenzen te hebben.

Onderhoud
Voor het onderhoud aan de apparaten is veel geld nodig. De eerste vervangingen zijn al gedaan en jaarlijks zal dit moeten blijven gebeuren. Om de vaardigheid van het reanimeren en AED-bedienen op peil te houden is het noodzakelijk jaarlijks een herhalingscursus te volgen. Er wordt getracht de kosten hiervoor zo laag mogelijk te houden en daarvoor is de hulp van de Albergenaar nodig. Ook dit jaar vertrouwt het stichtingsbestuur er op dat men zich bewust is van het nut van deze voorziening en zeer royaal een bijdrage zal leveren. Voor verdere informatie zie de website www.aed-albergen.nl.