Stichting AED Albergen op zoek naar cursisten

Albergen – Nu de winter nadert zijn in Albergen de herhalingscursussen reanimatie en AED-bediening weer begonnen. Tot in februari 2022 krijgen de 330 cursisten een oproep om hun vaardigheid weer op peil te brengen. Dat het wenselijk is dat zo veel mogelijk mensen kunnen reanimeren, blijkt ook uit het feit dat in reclameblokjes op radio en tv vaak een oproep wordt gedaan om te leren reanimeren.

Belangrijk
Onlangs bleek nog weer eens hoe belangrijk het is dat in geval van een hartstilstand direct kan worden geholpen. Tijdens een avondje sporten werd één van de deelnemers getroffen door een hartstilstand. Doordat de enige persoon in de buurt, die kon reanimeren, op een perfecte manier handelde, is de schade voor de patiënt tot een minimum beperkt gebleven. Het commentaar van de hulpverlener, naderhand: “Ik moet er niet aan denken dat ik er bij had gestaan zonder te weten wat te doen, zo maar iemand dood te laten gaan zonder iets te doen. Ik ben blij dat ik me destijds heb laten overhalen de cursus te volgen.” De gereanimeerde patiënt, samen met zijn vrouw trouw cursist, vertelt dat hij er nooit bij heeft stilgestaan dat hij zelf ooit die hulp nodig zou hebben. Nog meer dan voorheen ziet hij het nut van de cursus in en hij spoort iedereen aan er over na te denken hoe hij of zij zich zou voelen als toeschouwer wanneer hij of zij betrokken raakt bij een patiënt met een hartaanval en dan niet zou weten wat te moeten doen.

Aanmelden
De Stichting AED Albergen roept iedereen die de cursus wil gaan volgen op, zich aan te melden. Dat kan via info@aedalbergen.nl of tel. 06-34637810 b.g.g. 0546-442003. De cursus zal worden gegeven in de eerste maanden van 2022 en neemt een avond in beslag (18.30-22.00 uur). Daarna moet jaarlijks een herhalingscursus gevolgd worden, wederom een avond en die duurt twee uur.