main

De Stichting AED Albergen zet zich in voor de aanschaf, plaatsing en onderhoud van alle 23 geplaatste AED’s in Albergen (incl. het buitengebied). Ook organiseert de stichting de   reanimatiecursussen en AED-bediening voor 330 vrijwilligers.

Omdat vele vrijwilligers/cursisten zich  via www.hartslagnu.nl  hebben aangemeld ontvangen ze op het moment dat er bij hen in de buurt een hartstilstand plaatsvindt een oproep.  Ze kunnen dan direct starten met reanimeren en de AED (Automatische Externe Defibrillator) inzetten totdat professionele hulp aanwezig is. Hiermee is de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroot. Elke seconde telt dan!

Net als de Stichting AED Albergen zult ook u overtuigd zijn van het nut en de noodzaak van de levensreddende AED apparaten en de aanwezigheid van vele vrijwilligers. Om ook in de toekomst het gebruik van de AED apparaten te garanderen zullen onderhoud, reparatie en vervanging noodzakelijk zijn én blijven. Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden. Hieronder zijn enkele kosten weergegeven:

Aanschaf AED Cardiac Science elke 8-10 jaar   € 2000,-
Vervanging accu elke 4 jaar                                 € 400,-
Vervanging elektrodenpads elke 2 jaar                € 50,-  én na gebruik

Omdat we geen financiële ondersteuning van de gemeente of een andere overheidsinstelling ontvangen vragen wij u, als inwoner van Albergen, om een bijdrage zodat we het noodzakelijke onderhoud en de reparatie van de AED’s in Albergen en het buitengebied kunnen uitvoeren.  Maar ook om de opleidingskosten voor onze ongeveer 330 cursisten zo laag mogelijk te houden.

Deze actie is gericht op degene waarvan we nog geen machtiging hebben ontvangen. In de brief die u zult (of intussen al hebt) ontvangen is een machtigingsformulier bijgevoegd. Wij vragen u om deze in te vullen en zodoende de stichting AED Albergen te machtigen om jaarlijks een door uzelf aan te geven bedrag van uw bankrekening af te schrijven.  U kunt een machtiging ten allen tijde weer intrekken. Dit kan eenvoudig door dit aan de penningmeester kenbaar te maken via een e-mail naar: penningmeester@aed-albergen.nl of bellen naar 0546-441595
Maakt u liever geen gebruik van een machtiging, dan kunt u ook zelf een bijdrage overboeken op ons rekeningnummer: NL 03 RABO 0129533025 t.n.v. Stichting AED Albergen.
Natuurlijk is het ook mogelijk om uw bijdrage contant in de enveloppe te doen.

Iemand van de Stichting AED Albergen heeft deze brief bij u bezorgd en zal  tussen 1 en 15 oktober 2019 het machtigingsformulier of de bijdrage bij u komen ophalen.
De automatische incasso (machtiging) zal eind oktober / begin november van uw bankrekening worden afgeschreven.

Stichting AED Albergen bedankt u alvast voor uw bijdrage.

Rekeningnummer Stichting AED Albergen: NL 03 RABO 0129533025

Incassant IBAN: NL 03 RABO 0129533025

Incassant ID: NL35ZZZ082081140000

KvK: 08208114

www.aed-albergen.nl                                                         E-mail: info@aed-albergen.nl