Stichting AED-Albergen wil beschikbare krachten bundelen

Al ruim 10 jaar is de Stichting AED-Albergen actief in Albergen en haar buitengebied, op het gebied van reanimatie en het gebruik van AED’s. We willen proberen een zo hoog mogelijke dekkingsgraad van opgeleide vrijwilligers en AED-apparaten te bereiken in Albergen. Dit lukt al aardig goed met 23 AED’s in en om Albergen en ongeveer 330 opgeleide en aangemelde AED-Alert vrijwilligers.

Maar wij willen graag nog meer vrijwilligers oproepen om zich aan te melden voor een Reanimatie cursus met AED-bediening om op die manier een nog betere dekking en bekendheid met reanimatie en AED’s te krijgen in Albergen. Het blijkt helaas toch steeds weer hard nodig te zijn.
Het is enorm belangrijk om snel en goed te kunnen reageren bij een oproep en daarvoor hebben we veel vrijwilligers die kunnen reanimeren nodig en een goede dekking met AED’s. Reanimatie en het gebruik van een AED kan de overlevingskans wel 50 tot 70% vergroten. Hierbij is het wel noodzakelijk dat er binnen 6 minuten hulp wordt geboden.
Oproepen voor een AED-alert worden via het Alarmnummer 112 in gang gezet waarbij www.HartslagNu.nl het AED-Alert systeem verzorgt en de oproepen doet uitgaan.
Op de website van HartslagNu.nl is veel zinvolle informatie te vinden betreffende reanimatie enzovoort.

Jongeren en Verenigingen
Het blijkt dat er weinig jongeren zich aanmelden voor een Reanimatiecursus. We vragen ons af wat hiervan de reden is en willen hier graag verandering in aanbrengen. Het blijkt toch steeds weer dat op plaatsen waar veel jongeren actief zijn ook gevallen van hartfalen of iets dergelijks voorkomen en waarbij directe hulp van levensbelang kan zijn. AED-Albergen wil daarom ook jongeren van harte uitnodigen hun sociale verantwoordelijkheid te nemen en een reanimatiecursus te volgen met aanmelding bij het AED-Alert systeem.
Ook verenigingen en met name sportverenigingen willen we uitnodigen hun leden te stimuleren en te wijzen op hun sociale verantwoordelijkheid ten aanzien van hun mede-sporters en hun medemens.
Reanimeren en het bedienen van een AED-apparaat is helemaal niet zo moeilijk, je moet het gewoon een keer gedaan hebben en bijhouden.

EHBO en BHV
Ook willen we graag een oproep doen aan allen die al via de EHBO of BHV opgeleid zijn, zich via AED-Albergen aan te melden voor het AED-Alert systeem om ook in Albergen behulpzaam te kunnen zijn in geval van een oproep.

De Stichting AED-Albergen zorgt in Albergen voor voldoende goed werkende AED’s, het onderhoud van de AED’s en het aanbieden van cursussen en herhalingscursussen Reanimatie en AED-bediening.
Echter voor het bieden van directe hulp zijn wij aangewezen op vele opgeleide vrijwilligers.

De herhalingscursussen voor reanimatie zijn inmiddels weer gestart. Deze cursussen worden in de wintermaanden gehouden. Aansluitend worden in maart 2020 de cursussen voor nieuwe vrijwilligers gehouden.
Vrijwel alle cursussen worden gehouden in Dorpshuis De Danne aan de Refterstraat 3 in Albergen.

Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Stichting AED-Albergen via ons e-mailadres info@aed-albergen.nl of telefonisch op 06-34637810 b.g.g. 0546-442003

Samen staan we sterk voor:

‘Een gezond AED Albergen voor uw gezondheid en de gezondheid van Albergen’

U meldt zich toch zeker ook aan!